Some random photos from our tour Vår turné är producerad helt av oss själva. Det är rätt häftigt faktiskt. Vi har från grunden skapat och gjort det möjligt. Pengar har vi fått ihop av gig och uppvisningar samt sponsorer. Scener har vi kontaktat och möjliggjort att hyra gentemot biiljetrintäkter och andra dealar. Vi har en ekonomi och en produktionsgrupp som sköter alla pengar och kostander och den andra som har all kontakt med scenerna. Vi har sponsring och PR grupper samt en grupp som sköter transport. Redan för ett år sedan började vi planera och har gjort det kontinueligt nu parallelt med skolan. Nu när vi är iväg har vi gjort scheman för varje stad och hålltider för allt från att lägga dansmatta, lunch, sätta ljus och att rigga ner. Vi är 22 drivna dansare som snart ger oss ut i arbetslivet. Håll i er!